Calisia 14

Walne zebranie

niedziela, 30 sierpnia 2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje członków, że na dzień 30.09.2020 roku zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia KP Calisia 14 Kalisz.

Pierwszy termin - godz. 18:00. Przy braku kworum drugi termin - godzina 18:15.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu w Kaliszu ul. Wał Jagielloński 13.

Walne Zebranie jest wynikiem zobowiązania nałożonego na Zarząd przez poprzednie Zebranie w dniu 30.06.2020 roku.

Plan Zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu dot. zastanej sytuacji finansowej Stowarzyszenia po zmianie Zarządu oraz perspektyw dalszej działalności Klubu.

2. Podjęcie uchwał: 

a) o udzielenia wotum zaufania Zarządowi;

b) o zmianie statutu Stowarzyszenia;

oraz

c) innych niezbędnych w sprawach bieżących których potrzeba podjęcia wyłoni się w trakcie Walnego Zebrania

3. Zamknięcie Zebrania

                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                                                            KP Calisia 14

 

Liczba odwiedzin strony: 3156591

Wspierają nas

Partner technologiczny

IQHOUSE Dariusz Pietrala